จุฬาฯ พัฒนา สเปรย์สมุนไพร ลดอาการแพ้ แก้ปัญหากลิ่นสัตว์เลี้ยง

จุฬาฯ พัฒนา สเปรย์สมุนไพร ลดอาการแพ้ แก้ปัญหากลิ่นสัตว์เลี้ยง

นักวิจัยหน่วยชีวเคมี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนา “สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น” และ “สเปรย์น้ำหอมสำหรับสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดเปลือกมังคุด” โดยนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การันตีความเป็นสุดยอดนวัตกรรมด้วยรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ Special Award อีก 2 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ “2022 The 13th International Innovation and Invention Competition” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

สเปรย์สมุนไพรนาโนกำจัดไรฝุ่น ปกป้องเต็มร้อย ปลอดภัยเต็มที่ทั้งสัตว์และคนไม่เพียงมนุษย์ แต่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวก็แพ้ไรฝุ่นได้เช่นกัน โดยอาการแพ้ไรฝุ่นที่พบโดยทั่วไป อาทิ อาการคัน น้ำตาไหล ผิวหนังเป็นหนอง หรือหากสัตว์เลี้ยงมีอาการแพ้ขั้นรุนแรง ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ “ไรฝุ่น” เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อยู่ปะปนในอากาศภายในบ้านทั้งในที่นอน หมอน ผ้าห่ม โซฟา ฯลฯ วิธีกำจัดไรฝุ่นทำได้หลายวิธี เช่น การซักผ้าและนำไปตากแดดหรืออบร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป

การทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ซึ่งหากใช้เครื่องดูดฝุ่นก็จะสามารถกำจัดไรฝุ่นได้เฉพาะพื้นผิวภายนอกเท่านั้น และการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดไรฝุ่น ซึ่งเป็นทางเลือกยอดนิยม แต่ผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดไรฝุ่นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นสเปรย์ที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย จึงมีกลิ่นฉุนและระเหยได้เร็ว ทำให้อายุการใช้งานสเปรย์สั้นและสิ้นเปลือง ทีมวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อกำจัดจุดอ่อนดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีนาโน

นางสาวนันทิดา คุณสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ หน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการพัฒนาสเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น เผยถึงสรรพคุณของสเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่นว่า ผลิตภัณฑ์ของเราทำมาจากสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ กานพลู อบเชย และตะไคร้หอม มีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์กำจัดไรฝุ่นได้ดี เราใช้อนุภาคนาโนมาห่อหุ้มตัวสมุนไพรไว้ ทำให้แอลกอฮอล์กระจายตัวในน้ำได้ดี ช่วยให้ระยะเวลาการออกฤทธิ์ยาวนานขึ้นถึง 7 – 8 ชั่วโมง ไม่ต้องฉีดสเปรย์ที่ตัวสัตว์โดยตรง โอกาสที่จะเกิดอาการแพ้จึงน้อยมาก ทั้งสเปรย์กำจัดไรฝุ่นนาโนยังใช้ง่าย เพียงฉีดพ่นบริเวณพื้นผิวของที่นอน หมอนมุ้ง โซฟา เฟอร์นิเจอร์ พื้นพรม เบาะนอนของสัตว์เลี้ยงสัปดาห์ละครั้ง

จุฬาฯ พัฒนา สเปรย์สมุนไพร ลดอาการแพ้ แก้ปัญหากลิ่นสัตว์เลี้ยง

อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและผู้ประกอบการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อาจารย์ที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่นนี้สามารถกำจัดไรฝุ่นได้ 100% ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง องค์ประกอบทุกอย่างในสเปรย์เป็นเกรด cosmetic จึงมีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์ ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

โดยปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสเปรย์กำจัดไรฝุ่นให้บริษัท OEM ซึ่งเป็นสตาร์ตอัปของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และต่อยอดงานวิจัยในการพัฒนาเผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงชนิดอื่นๆ ที่รบกวนสัตว์เลี้ยง เช่น เรือด หมัด เห็บ

และนอกจากไรฝุ่นอันเป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังและอาการแพ้ต่างๆ ในสัตว์เลี้ยงแล้ว “กลิ่น” ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กวนใจเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่น้อย เพราะกลิ่นของสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นได้ทุกวัน มีเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานก็อาจทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคผิวหนังได้ โจทย์นี้ได้จุดประกายความคิดให้ นางสาวสุจินต์ ศิริสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ จากหน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการพัฒนานาโนสเปรย์สารสกัดจากเปลือกมังคุด สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ในสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์นี้นำสารสกัดนาโนจากเปลือกมังคุดมาช่วยในการกำจัดกลิ่นและถนอมผิวสัตว์เลี้ยง มีระสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และต้านการอักเสบของผิวหนังด้วย สเปรย์สามารถซึมผ่านใต้ผิวหนังได้ดี ปราศจากสารเคมี มีกลิ่นหอมยาวนาน ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์” นางสาวสุจินต์เผยจุดเด่นของนวัตกรรม

อ.ดร.ธีรพงศ์ กล่าวว่า นาโนสเปรย์สารสกัดจากเปลือกมังคุดได้ผ่านการวิจัยและทดสอบจนกลายเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกำจัดกลิ่นและขจัดเชื้อแบคทีเรียในสัตว์เลี้ยง โดยขั้นตอนการทำวิจัยเริ่มจากการนำสารสกัดเปลือกมังคุดที่มีชื่อว่า Alpha-Mangosteen มาศึกษาวิจัยในรูปของนาโนเทคโนโลยี ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย จากนั้นจึงนำไปทดสอบในสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้ผลตอบรับดี ไม่พบอาการแพ้หรือระคายเคืองในสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใด เมื่อฉีดสเปรย์บนตัวสัตว์เลี้ยงแล้ว อนุภาคนาโนที่นำมาใช้ห่อหุ้มสารสกัดจากเปลือกมังคุดจะเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ให้ผิวหนังดูดซึมสารกสัดเลือกมังคุดลงใต้ผิวหนังได้ดีขึ้น ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ซึ่งนอกจากนี้ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในสเปรย์ก็ได้รับการเลือกสรรแล้วว่ามีความปลอดภัยสูง รวมทั้งปราศจากแอลกอฮอล์ ดังนั้นจึงไม่ทำให้ผิวหนังของสัตว์แห้ง และไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเวลาที่พวกมันเลียขน นอกจากสุนัขและแมวแล้ว ในอนาคตผู้วิจัยวางแผนจะต่อยอดงานวิจัยนี้ไปใช้ในสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น เช่น กระต่ายนกสวยงาม และมีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น เช่น แชมพูสารสกัดจากเปลือกมังคุดกำจัดกลิ่นในสัตว์เลี้ยง

“สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น” และ “สเปรย์น้ำหอมสำหรับสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดเปลือกมังคุด” ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากจากทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (ทุน R2R) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท วีบีซี คิทเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของหน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายแล้วที่หน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-9543, 0-2218-9546 และในอนาคตก็จะมีการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tedbrews.com

แทงบอล

Releated